SAPP Tutor

Teacher Courses

Viện CFA Hoa Kỳ (The Chartered Financial Analyst Institute) là tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư...
Add to Wishlist
37,120,000đ
CFA >
16,200,000đ
Add to Wishlist
16,200,000đ
ACCA Online >
10,125,000đ
Add to Wishlist
10,125,000đ
THỰC HÀNH EXCEL TRONG TÀI CHÍNH Khóa học được thiết kế với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng để làm chủ công cụ Excel. Từ đó, bạn c...
7 Lectures
Add to Wishlist
2,500,000đ