Mr. Lê Quang Hưng, ACCA

Anh Lê Quang Hưng – Cử nhân Kế toán Đại học Kinh tế quốc dân và Thạc sĩ Tài chính Đại học Huddersfield, Anh quốc. Ngoài ra anh là Hội viên ACCA, có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán tại EY Việt Nam.