Mr. Nguyễn Đức Thái, ACCA

Anh Nguyễn Đức Thái – Cử nhân Kế toán Đại học Kinh tế Quốc dân. Là Hội viên ACCA, hiện anh đang đảm nhận vị trí Giám đốc đào tạo tại SAPP Academy. Với kinh nghiệm làm Trưởng nhóm Kiểm toán và Chuyên gia tư vấn quản trị rủi ro tại EY.