Mr. Nguyễn Mạnh Việt, ACCA

Anh Nguyễn Mạnh Việt – Chủ nhiệm Kiểm toán (Audit Manager) tại Deloitte Việt Nam. Anh đã 3 năm liên tiếp đạt thành tích nhân viên xuất sắc tại Deloitte.