CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS

CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS >
3,500,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
46 Lectures
Add to Wishlist
3,500,000đ
Hot
acca-online (10)
CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS >
40 hours
3,500,000đ 2,500,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
56 Lectures
40 hours
Add to Wishlist
3,500,000đ 2,500,000đ