CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS

Filters

Category

Level

Rating

Hot
acca-online (10)
CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS
40 hours
5,700,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
40 hours
5,700,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
2,800,000đ