Thực hành Excel trong Tài chính Online

THỰC HÀNH EXCEL TRONG TÀI CHÍNH

Khóa học được thiết kế với mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng để làm chủ công cụ Excel. Từ đó, bạn có thể giải quyết các bài toán về ghi chép, sắp xếp dữ liệu trong chứng khoán; phân tích các chỉ số, đánh giá báo cáo tài chính, phục vụ cho việc ra quyết định Đầu tư – Tài chính nhanh chóng và chính xác.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Khóa học gồm 2 session, tương đương với 2 dạng dữ liệu thường thấy trong tài chính là Time series Data (Dữ liệu dạng chuỗi) và Panel Data (Dữ liệu dạng bảng). Với việc hiểu rõ 2 dạng dữ liệu này, bạn sẽ nắm trong tay “chìa khóa” đọc, phân tích và biểu diễn các dữ liệu mà bất cứ dân tài chính nào cũng cần biết.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Session 1

  • Hướng dẫn các hàm thời gian cho dữ liệu dạng chuỗi như giá cổ phiếu theo ngày;
  • Thực hành phân tích giá cổ phiếu trong quá khứ và trình bày với dữ liệu dạng line chart, bar chart;
  • Thực hành sử dụng hàm thể hiện hình ảnh phân phối của chuỗi dữ liệu;
  • Thực hành tính toán chỉ số Beta của cổ phiếu.

Session 2

  • Hướng dẫn phân tích dữ liệu bằng việc lập bảng 2 chiều trong Excel;
  • Thực hành phân tích draw data thành dạng bảng từ đó phân tích các chỉ tiêu tài chính công ty theo thời gian;
  • Cách thể hiện Visualizing data theo dạng đường, cột, tròn… và cách lựa chọn bảng phù hợp với dữ liệu;
  • Công cụ phân tích dữ liệu Pivot table;
  • Tổng hợp phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 0 students
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí
Thực hành Excel trong Tài chính Online
Category:
CFA
Price:
2,500,000đ